logoprint

Davidsfonds vzw - Quinten Metsysplein 12 - 3000 Leuven - tel.: 016/310.600 - fax: 016/310.608 - info@davidsfonds.be
 Share
In de kijker

Eerste zomercursus: Utopia Festival
Vrijheid, wat betekent dat voor u? Staat u er soms bij stil welke vrijheden we allemaal genieten in onze samenleving? Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijheid van denken, persvrijheid, vrijehid van onderwijs, vrijheid van vereniging ... Hoe was dat vroeger? Hoe zijn die vrijheden er gekomen? Hoe is het op andere plaatsen in de wereld gesteld met vrijheid? 

Vrijheid is het centrale thema van de eerste Utopia festivaldag. Vanuit z'n naam en missie wil het polyfonie-ensemble Utopia zijn maatschappelijke rol opnemen, als 'muzikanten in de maatschappij'. Op de festivaldag laten ze vanuit verschillende invalshoeken - een debat, een fototentoonstelling, rondleidingen, concerten, 'Utopia-Talks' - het publiek nadenken over 'Vrijheid'.  Wij pikken het debat mee tussen Leo Neels, Patrick Loobuyck en Jeroen Olyslaegers en nadien wonen we het concert met Bachcantates bij, ingeleid door Dick Wursten. 

Aan dit festival koppelen we de tentoonstelling 'Conn3ct'. Deze internationale tentoonstelling opent op 22 juni de deuren in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Deze tentoonstelling belicht hoe twee nieuwe media, na een periode van argwaan of onwennigheid, uitgroeiden tot massamedia met ongekende mogelijkheden. Vijfhonderd jaar geleden werd de drukpers het instrument bij uitstek voor ideeënverspreiding en polemiek. Vandaag nemen sociale media die rol over. Projectleider Maartje De Wilde licht toe wat de impact is van beide media en ze haalt daarbij opvallende overeenkomsten aan.
In de tentoonstelling ontdekken we onder meer hoezeer deze media ook vrijheid verschaffen aan de gebruikers ervan. 

Alleen al de twee prachtige locaties van deze zomercursus - de Nottebohmzaal en de Sint-Paulussite - maken het de moeite waard om naar Antwerpen af te zakken. Maar we hopen u natuurlijk ook te overtuigen met een gevarieerd programma, vol interessante ontdekkingen, mooie muziek en stof tot nadenken.
We nodigen u dan ook van harte uit om samen met ons op 24 juni het hectische leven even stil  te zetten en op zoek te gaan naar de betekenis van 'Vrijheid'.


  Info en inschrijvingen
Terug