logoprint

Davidsfonds vzw - Quinten Metsysplein 12 - 3000 Leuven - tel.: 016/310.600 - fax: 016/310.608 - info@davidsfonds.be
 Share
In de kijker

Ontdek onze boeken voor het voorjaar van 2017

 

Kunst, geschiedenis en verdieping

Dat zijn de drie pijlers van het nieuwe boekenaanbod voor volwassenen van Davidsfonds Uitgeverij. Uitgever Katrien De Vreese licht toe:


Kunst

  • Met een prachtig kunstboek over René Magritte luiden we hetherdenkingsjaar 2017 in. Professor Siegfried Gohr leidt u binnen in de fascinerende wereld van het surrealisme.
  • 200 anatomische tekeningen uit de rijke collectie van de Koninklijke Bibliotheek Brussel onthullen de evolutie in het denken over het menselijk lichaam in de Lage Landen. Anatomia is een parel van professor Paul Broos.
  • Griekse Mythen, Romeinse sagen van Jo Claes toont hoe vaak kunstschilders zich lieten inspireren door het verhalengoed van de oudheid.
  • Vandaag zijn velen niet langer ‘bijbelvast’. De Bijbel in schilderijen vertelt 50 markante verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament en toont de kunstwerken die het verhaal uitbeelden.


Geschiedenis

  • Clovis is een van die figuren die bij gebrek aan zeer betrouwbaar bronnenmateriaal in de nevelen van de tijd zijn gehuld. Clovis tussen twee vrouwen van professor Raoul Bauer scheidt waarheid van verzinsel.
  • In 2017 blikken we terug op 100 jaar Russische Revolutie. Revoloetsjia van professor Kees Boterbloem bekijkt de gebeurtenissen vanuit historisch perspectief en peilt de invloed ervan op het verdere verloop van de geschiedenis.
  • Lydia Verbeeck evoceert in De kleurendief het Lier van de 19de eeuw: de textielindustrie, het groezelige arbeidersbestaan, de onveranderlijke menselijke emoties, een vleugje spanning. Een zalige historische roman.


Verdieping

  • Heiligen en tradities in Vlaanderen onder leiding van professor Hans Geybels is een standaardwerk over volksdevotie. Het boek brengt ‘de onderbuik van het geloof’ in Vlaanderen in kaart.
  • De islam lijdt onder het imago van een ‘gewelddadige religie’. Jonas Slaats, filosoof, theoloog, antropoloog brengt belangrijke tinten grijs aan in de meningen over de islam in de westerse wereld. Fast Food Fatwa’s is in meer dan een opzicht een eyeopener.
  • Slaapwel, lieve vriendin van Susanne Leisegang bundelt de avondlijke briefconversatie tussen twee vrouwen die beiden te horen krijgen dat kanker hun lijf teistert en dit voor de derde keer. Wat een troost spreekt uit elke zin!

 

Fictie voor eerste lezers tot en met young adult

Daarnaast worden er ook weer een heleboel mooie kinderboeken uitgegeven bij Davidsfonds Infodok. Boeken die verwondering brengen, je aan het lachen maken of je op een leuke en doordachte manier laten bijleren. Boeken met veel aandacht voor inhoud en vormgeving, waarbij vernieuwing belangrijk is. Fictie voor eerste lezers tot en met young adult, liefst door auteurs uit eigen taalgebied. Non-fictie met een bijzondere en speelse invalshoek en geïllustreerde boeken voor de hele familie, dat is wat je bij Infodok vinden kan. In het aanbod zitten o.a. boeken van Wally De Doncker, Hilde E. Gerard en Alessandro Baricco. In de brochure hieronder ontdekt u de boekentips van uitgever Veerle Moureau en redacteur Caroline Van Godtsenhoven.


   Aanbiedingsbrochure Davidsfonds Uitgeverij voorjaar 2017 - 26193 kb
 Aanbiedingsbrochure Davidsfonds Infodok voorjaar 201 - 1668 kbTerug